Onze medewerkers

Vrijwilligers

Binnen ons hospice hebben wij vrijwilligers nodig voor directe zorg en indirecte zorg. In totaal werken er zo’n 140 vrijwilligers voor het Hospice Zenit. Zonder hun inzet is de zorg die we nu kunnen bieden niet mogelijk.

Voor het werken binnen het hospice is specifieke kennis nodig en verwachten we bepaalde vaardigheden van onze vrijwilligers.

Vrijwilligers in de directe zorg

Vrijwilligers voor directe zorg hebben allemaal scholing gehad waarin de volgende aspecten aan bod komen:

  • De visie op palliatieve zorg
  • Kernwaarden zoals; respect, vertrouwen, betrouwbaarheid
  • Hoe ga je om met vragen die in de laatste fase van het leven opspelen
  • Vaardigheden met betrekking tot praktische lichamelijke verzorging
  • Til- en transferoefeningen (verplaatsen van een gast vanuit stoel of bed)
  • Hoe ga je om met privacy / geheimhouding

Als vrijwilliger moet u goed kunnen samenwerken, een goed gevoel van medemenselijkheid hebben en evenwichtig zijn.
Als vrijwilliger wordt er op je gerekend! Dit betekent dat vrijwillig niet vrijblijvend is. Er wordt dan ook verwacht dat je een aandeel neemt in de verdeling van de zorg die overdag, ‘nachts (slaapdienst) en op zon- en feestdagen plaatsvindt. Het Hospice gaat er van uit dat je minstens een dagdeel per week inzetbaar bent.

Vrijwilligers in de indirecte zorg

Binnen het Hospice is ontzettend veel te doen. Het is in feite een huishouden van 6 gezinnen. Koken, wassen, strijken, tuinonderhoud, schoonmaken, aankleding kamers/huiskamer, technische klussen, boodschappen doen, voorlezen, enz. Al deze vrijwilligers krijgen tijdens een informatieavond informatie over het reilen en zeilen van het Hospice en vooral; de emotionele kant ervan (denk bijvoorbeeld aan het omgaan met zwaar zieke mensen / euthanasie).

Wat je terugkrijgt als vrijwilliger (of dat nu de directe- of indirecte zorg is) is een enorme waardering van de gasten en hun naasten. Dankzij uw hulp hebben zij meer tijd voor elkaar.

Beroepskrachten

In hospice Zenit heeft een vast team van verpleegkundigen en verzorgenden (ongeveer 20 personen) voor de zorg. De zorg in het hospice valt onder de verantwoordelijkheid van onze samenwerkingspartner Proteion Thuiszorg en zijn gedetacheerd naar het hospice Zenit. Zij zijn BIG-geregistreerd en werken volgens de protocollen en richtlijnen van onze samenwerkingspartner Proteion Thuiszorg. Proteion Thuiszorg is sinds 2019 HKZ gecertificeerd. Hospice Zenit is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

Vacatures voor beroepskrachten lopen via Proteion.

Ook werken er via Proteion Schoon huishoudelijke hulpen in ons hospice.

Contact opnemen

Op dit moment zijn er geen vacatures voor professionele medewerkers.

Mocht u zich aangetrokken voelen om u aan te melden als vrijwilliger in ons hospice maar hebt u nog vragen, neem dan contact op met onze coördinator of diens vervanger:

Mevr. Cis van Deurssen
tel.; 0478-551434
E-mail; coordinator.zorg@hospicezenit.nl

of; hospicezenit@proteion.nl

Ook kunt u meteen het aanmeldformulier Ons team versterken? invullen. Er wordt altijd contact met u opgenomen.