Doneer

Particuliere donateurs

Het comité Vrienden van Zenit werft particuliere donateurs, die zich verplichten tot een bijdrage van minimaal €25,= per jaar. Inmiddels zijn zo’n 300 mensen als donateur geregistreerd.

Met hun giften is hospice Zenit in staat om een aantal dringende wensen en voorzieningen uit te voeren die buiten de normale exploitatiekosten vallen.

 

Eenmalige donatie?

Uiteraard kan dat ook. Op het formulier “Doneer” kunt u zelf de keuze maken of u een jaarlijkse donatie wil doen of eenmalig. Bij de eenmalige donatie bepaalt u zelf het bedrag dat u wil doneren.

Alle donaties komen onze gasten ten goede.

Wilt u donateur worden?

Vul hier het formulier in of neem telefonisch contact op met de penningmeester (0478-58 25 57).

Ons bankrekeningnummer is NL62RABO0120858223.
Alvast bedankt.

Vrienden van Zenit

Erik Peters, voorzitter
Chantal Scherders, secretaresse
Inge Adriaansens, penningmeester
Ad van Thiel
Herbert Geerkens