De zorg die wij bieden

Als sterven in de thuissituatie niet mogelijk is omdat de mantelzorgers overbelast raken of er teveel specialistische zorg nodig is, kan opname in ons hospice een goed alternatief zijn. Op deze pagina kunt u lezen hoe we voor onze gasten en familieleden zorgen.

Onze vrijwilligers

Ter ondersteuning van de verpleegkundigen zijn er vrijwilligers aanwezig. Deze vrijwilligers ondersteunen de verpleegkundige in bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging van onze gasten. Zij helpen ook met eten en drinken en zorgen mede voor een warme en huiselijke sfeer omdat zij tijd voor deze belangrijke taken hebben. Ook aandacht hebben voor familie en samen met hen een kopje koffie drinken behoort tot hun taak.
Deze vrijwilligers hebben cursussen/trainingen gevolgd. Vrijwilligers zullen geen verpleegkundige handelingen uitvoeren.

Maar… we hebben ook vrijwilligers die voor onze gasten koken, technische klussen klaren en de website beheren. Kortom zonder deze enthousiaste vrijwilligers zou het hospice geen bestaansrecht hebben.

Onze verpleegkundigen

Bij ons is 24 uur per dag een, speciaal voor de terminale zorg opgeleide, verpleegkundige aanwezig. De verpleegkundige voert verpleegkundige handelingen uit en kan meer uitgebreide informatie geven over het wel en wee van onze gasten.

Uw eigen huisarts

De eigen huisarts behoudt de verantwoordelijkheid voor de medische zorg. Als dat om wat voor reden dan ook niet kan, neemt een huisarts uit Venray die taak over. Eigen hulpverleners, zoals pastoor of dominee, en ook de eigen kapper of pedicure zijn welkom in Zenit. De medewerkers beschouwen de pati├źnten als hun gasten.