Corona maatregelen

  • Als Hospice moeten wij ons houden aan de maatregelen van de overheid (het RIVM)
  • Dit betekent dat de coördinator regelmatig overlegt met de thuiszorgorganisatie Proteion en de voorzitter van het bestuur. Zo nodig worden de interne regels aangepast.
  • Als de regels veranderen worden alle betrokkenen (gasten, bezoekers, personeel) daarover geïnformeerd.

 

Hospice Zenit is aangewezen als corona-vrij hospice.

Dit wil zeggen dat we alleen gasten opnemen die onlangs zijn getest en waarvan blijkt dat ze géén corona hebben. Als een gast tijdens het verblijf bij ons corona-klachten krijg wordt hij/zij getest. Als dan blijkt dat de coronabesmetting wordt bevestigd volgt er zo snel mogelijk een overplaatsing naar een hospice met corona-zorg.

We beseffen heel goed dat dit, in een situatie die al erg emotioneel en verdrietig is, extra lastig is maar we kúnnen niet anders dan u als bezoeker van onze gasten vragen hier rekening mee te houden.