Zenit. Hoogste punt. Punt aan de hemel recht boven ons. In alle tijden en culturen een punt ter oriëntatie. Symbolisch verdwijnpunt van het leven naar de eeuwigheid. In heldere, maanloze nachten omringd met duizenden sterren.
 

Vrijwilligers

Informatie voor de gasten
Vrijwilligers directe zorg

Vrijwilligers in de directe zorg assisteren de verpleegkundigen en ondersteunen de mantelzorg.

De zorg voor de cliënt en zijn/haar naasten staat centraal. De vrijwilligers zijn er voor hen: voor praktische hulp, om te luisteren, als gesprekspartner of als gezelschap. De gasten geven zelf aan of en hoe zij die hulp willen; zij houden zelf de regie. 

Alle vrijwilligers in de directe zorg hebben daarvoor een door het hospice aangeboden cursus gevolgd. 

Vrijwilligers voor ondersteuning (indirecte zorg)

Deze vrijwilligers koken, onderhouden de tuin, maken de nieuwsbrief of verzorgen de technische diensten, de  was, de sfeer, de aankleding en nazorg. Ook zijn er vrijwilligers voor ICT, boodschappen doen, voorlezen of muziek maken. 

Informatie voor de (potentiële) vrijwilliger
Vrijwilligers directe zorg

Vrijwilligers in de directe zorg assisteren de verpleegkundigen en ondersteunen de mantelzorg.
De zorg voor de cliënt en zijn/haar naasten staat centraal en de gasten geven houden zelf de regie. 

Vrijwilligers hebben in principe geen vakopleiding met diploma’s nodig. Wel een gevoel van medemenselijkheid. Daarnaast is het belangrijk dat zij ook over de juiste instelling, de juiste persoonlijke houding (attitude) beschikken. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat het ‘er zijn’ belangrijk is. Openheid, evenwichtigheid en samenwerking zijn belangrijke competenties. Verder is het belangrijk dat de vrijwilligers hun eigen motivatie goed kennen en in alle bescheidenheid hun rol kunnen vervullen. 

De vrijwilligers zijn verplicht de door het hospice aangeboden introductiecursus te volgen. Onderwerpen die daarin aan bod komen zijn onder meer: de visie op palliatieve zorg, omgaan met vragen die in de laatste dagen van het leven aan de orde kunnen komen, praktische lichamelijke verzorging, pijn- en symptoombestrijding en til- en transferoefeningen.

De vrijwilligers dienen minimaal een dagdeel per week beschikbaar te zijn.

Vrijwilligers voor ondersteuning (indirecte zorg)

Deze vrijwilligers koken, onderhouden de tuin, maken de nieuwsbrief of verzorgen de technische diensten, de  was, de sfeer, de aankleding en nazorg. Ook zijn er vrijwilligers voor ICT, boodschappen doen, voorlezen of muziek maken. 
Al deze vrijwilligers krijgen informatie over (het werken in) het hospice tijdens thema-avonden. Daarin is aandacht voor de missie en de visie van het hospice.
Hebt u belangstelling voor vrijwilligerswerk in het hospice, vul dan «hier» het aanmeldformulier in. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.