Zenit. Hoogste punt. Punt aan de hemel recht boven ons. In alle tijden en culturen een punt ter oriëntatie. Symbolisch verdwijnpunt van het leven naar de eeuwigheid. In heldere, maanloze nachten omringd met duizenden sterren.
 

Wat betaalt u aan het hospice?

Kosten voor verpleging en verzorging in het hospice worden betaald uit de AWBZ.

Voor andere kosten, zoals huisvesting, onderhoud, inrichting, schoonmaak en voeding, moet de Stichting Hospice Zenit zelf de middelen vinden.
Uitgangspunt daarbij is, dat gebrek aan financiële middelen geen belemmering mag zijn voor opname. Als iemand de bijdrage niet of niet geheel kan betalen, zal de Stichting Hospice Zenit zo mogelijk bijspringen.

Daarnaast wordt een wettelijk verplichte inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingehouden voor iedereen die gebruik maakt van zorg die door de AWBZ wordt betaald. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int die gelden. Download hier de «brochure» voor meer informatie.

«Vorige pagina