Zenit. Hoogste punt. Punt aan de hemel recht boven ons. In alle tijden en culturen een punt ter ori├źntatie. Symbolisch verdwijnpunt van het leven naar de eeuwigheid. In heldere, maanloze nachten omringd met duizenden sterren.
 

Waarom een hospice?

De basis voor het destijdse initiatief tot realisatie van een hospice.


Sinds april 2006 is Hospice Zenit in Venray gevestigd. Het is het centrum voor palliatieve terminale zorg waar mensen uit de regio of van elders terecht kunnen. De zorg is lichamelijk, psychisch, emotioneel en spiritueel van aard. De bewoners van het hospice behouden zelf de regie over hun leven.

Kwaliteit van leven, ook in de laatste weken, was de leidende gedachte bij de initiatiefnemers. Sterven is loslaten, afscheid nemen van geliefden. Het is een emotioneel proces waar steeds meer mensen ruimte voor willen maken. Liefst in de eigen vertrouwde omgeving, in de intimiteit van het eigen huis. Menselijk en waardig en met alle aandacht voor elkaar. Meestal kan dat ook. De kinderen wonen in de buurt en zijn er vaak, de buren komen wat vaker langs en steken een handje toe, vrienden en kennissen geven extra aandacht. Voor het medisch noodzakelijke zijn er de huisarts en een verpleegkundige. Thuiszorg doet waar alle anderen niet aan toekomen. Het huis is schoon, er staat eten op tafel, er is een speciaal bed, er zijn medicijnen en er zijn bloemen. Er is evenwicht. Iedereen heeft zijn rol, alles valt op zijn plek, het leven in zijn laatste adem heeft nog altijd kwaliteit.

Soms, maar altijd nog te vaak, is er thuis dat evenwicht niet. In de laatste levensfase is er door omstandigheden onvoldoende kwaliteit van leven te verwachten. Familie, buren, vrienden, kennissen kunnen niet de hulp en de zorg bieden die ze zouden willen; ze zijn met te weinigen, zijn niet goed ter been of wonen te ver weg. Ze staan, hoe graag ze ook anders zouden willen, te vaak met lege handen. Opname in het ziekenhuis of een kort verblijf in het verpleeghuis zou een alternatief kunnen zijn. Maar, het is ook een noodgreep, want behandeling of therapie zijn niet meer in beeld.

Het beste alternatief voor de veilige beschutting van het eigen huis is dan een hospice. Er is privacy, er is aandacht, er is hulp, er is medische zorg, ook  zijn er verse bloemen. De kwaliteit van leven is dan tot het laatst gewaarborgd.